Leander Haaitsma is in 1972 in Den Haag geboren. Ze rondde de opleiding Mime aan De Theaterschool Amsterdam in 1998 af. Ze heeft met verschillende mensen en groepen uit de theater- en filmscene gewerkt, zoals oa;  Karina Holla, Bambie, Sarah Ringoet, Olivier Provily, Dylan de Jong.
Ze heeft een eigen taal ontwikkeld op het snijvlak van theater met beeldende kunst. Ze heeft een eigenzinnige en uitzonderlijke stijl ontwikkeld. Deze stijl kenmerkt zich door een combinatie van intense beelden, gevoel voor detail en subtiele humor. Steeds weer gaat Haaitsma in haar werk op zoek naar een staat van groeiende desoriëntatie. Ze concentreert zich op de manier waarop men waarneemt om zo een vervorming en manipulatie van de werkelijkheid te bewerkstelligen. Daardoor wordt de toeschouwer uitgenodigd op een actieve manier te kijken en zijn perceptie bij te stellen.
Met haar "Lay & Walk away- InstantArt" concept, toont Leander Haaitsma tragikomische performances balancerend op het randje van podiumkunst en beeldende kunst. Na enig research eigent ze zich een plek in een museum of galerie toe en creëert ze een geënsceneerd beeld geïnspireerd op deze locatie. Onaangekondigd en onuitgenodigd neemt ze tijdelijk bezit van deze ruimte. Dit kan voor korte of lange duur zijn, afhankelijk van het moment dat haar gevraagd wordt de plek te verlaten.


Leander Haaitsma was born in 1972 in The Hague. In 1998 she finished The Theatreschool in Amsterdam (Mime). She worked with different individuals and groups in the theatre and film scene, including Karina Holla, Bambie, Sarah Ringoet, Olivier Provily, Dylan de Jong.
Since then she developed an own language in a combination of theatre and conceptual art. She build up a distinctive and exeptionel style. This style is best characterized by a combination of intense images, feeling for detail and subtle humour. Haaitsma repeatedly tries to find a state of growing disorientation. She focuses on the way we perceive things in order to create a distortion and manipulation of reality. Consequently, the observer is invited to watch closely and re-adjust his perception.
With her  "Lay & Walk away - InstantArt "concept, Leander Haaitsma shows tragicomical performances on the edge of performing and expressive arts. After some research she takes possession of a location in a museum or gallery and creates a staged image inspired by this location. Unannounced and uninvited she temporarily usurps this place. This can be for a short or long period of time, depending on when she is asked to leave the space.
home
>> next
>> foto's